چارت سازمانی

دفـــــتر مرکـزی

(هسته مدیریت)

دفـــتر بنـدرعباس

نیروی عملیاتی مستقر در بندرعباس

دفتر بندر امام خمینی (ره)

نیروی عملیاتی مستقر در بندر امام خمینی

نیروهای سیار در بنادر متفرقه سواحــــل خلـــــــیج فــــــارس

تیم عملیات ترمینال ها

حســابداری

تیم گمــرکات

بایــــــــــگانی

تیم عملیات ترمینال ها

حســابداری

تیم گمــرکات

بایــــــــــگانی

دپارتمان امور مشتریان

دپارتمان حسابداری

مدیریت دفتر

مدیریت دفتر

مدیریت عملیات

دفــتر تهـــران

میدان جهاد (فاطمی)، نبش خیابان بیستون

پلاک ۶ (ساختمان لئون)، طبقه دهم

واحد ۴۰، کد پستی: ۱۴۳۱۶۵۴۴۴۶

 

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۱۴ / ۸۸۹۶۳۰۴۹ - ۰۲۱

فاکس: ۸۸۹۶۵۴۱۹ - ۰۲۱

دفــتر بنــدرعباس

خیابان سید جمال الدین، چهارراه مرادی

ساختمان پناهی، طبقه چهارم، واحد ۱۹

کد پستی: ۷۹۱۸۸۹۳۸۶۸

 

تلفن: ۲۲۴۰۴۴۲ - ۰۷۶۳

فاکس: ۲۲۴۰۴۴۳ - ۰۷۶۳

تاریخ بروزرسانی: ۱۴ فروردین  ۱۳۹۵

عضــــو ســـــازمانـهای

نمـــایندگی رســـمی

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت فانوس ساحل (با مسئولیت محدود) می باشد و هرگونه استفاده غیرقانونی از  محتویات و املاک معنوی آن متوجه پیگرد قانونی می گردد.

 

© Copyright 2017   FANUS-E-SAHEL CO., LTD.  -  All rights reserved.